تدریس ویدیویی فیزیک دوازدهم ریاضی

توضیحات محصول

ویدیو آموزشی فیزیک ۳ دوازدهم فیزیک ریاضی – جلسه سیزدهم(گرانش و حرکت ماهواره ها به دور زمین) – مدرس سلیمانی

نظری بدهید

*

code