ویدیو آموزشی فیزیک جلسه ششم الف

توضیحات محصول

ویدیو آموزشی فیزیک ۳ دوازدهم ریاضی- فصل ۲ جلسه ششم الف (بررسی مسایل نهایی قوانین نیوتون – اصطکاک) – مدرس ناصر سلیمانی

نظری بدهید

*

code