حل مسایل امتحانی گرانش و ماهواره

توضیحات محصول

تدریس ویدیویی فیزیک ۳ دوازدهم ریاضی – جلسه چهاردهم الف (سوال های امتحانی گرانش و حرکت ماهواره ها)

نظری بدهید

*

code