توضیحات محصول

آزمایش اشترن گرلاخ یکی از اساسی ترین آزمایش های فیزیک کوانتومی است که ذات کمیت های کوانتومی را نشان می دهد.

نظری بدهید

*

code