درس سرا ، مرجع تولید محتوای آموزشی فیزیک

فایل های آموزشی توانمند، همگام با سیستم های آموزشی کشور

آخرین اخبار علمی

پرتاب فضاپیمای سرنشین دار اسپیس ایکس (کرودراگن) به ایستگاه فضایی بین المللی پیوست (۴ اردیبهشت ۱۴۰۰)

ثبت نام المپیاد نانو تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت در وبسایت:  www.nanoclub.ir 

امروز شنبه ساعت ۱۳/۴۰ (۴ اردیبهشت ۱۴۰۰) کپسول دراگن موشک فالکون به ایستگاه بین المللی متصل می شود.

دانش  آموزان عزیز ثبت نام و ارسال اثر به جشنواره های دانش آموزی تا دهم اردیبهشت تمدید شده است. لطفا به صفحه شخصی خود در همگام ،  بخش جشنواره ها مراجعه کنید.

video
darsname
animation
konkor
azmayeshgah
olampiad
درس سرا ، گامی ارزشمند در جهت آموزش به شیوه الکترونیکی

www.DarsSara.com

جدیدترین فایل های آموزشی